Đấu trường chân lý sẽ được phát hành chính thức trên Garenal vào khoảng ngày 25 - 26 tháng 6. Hãy cùng đón chờ phiên bản đầu tiên cùng 
www.dautruongchanly.com